Wojciech Jachna Squad - "Elements" - Program stypendialny na upowszechnianie kultury przez osoby fizyczne – „Kultura w sieci”

Wojciech Jachna Squad - "Elements" - Program stypendialny na upowszechnianie kultury przez osoby fizyczne – „Kultura w sieci”

30 Lipca w bydgoskim MCK odbędzie sie koncert nagrany i zrealizowany w ramach dotacji udzielonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stypendium w "Programie stypendialnym na upowszechnianie kultury przez osoby fizyczne - Kultura w sieci". Koncert zostanie nagrany, powieszony na portalu YT, a następnie udostępniony na różnych stronach celem promocji zespołu.

Stypendium Ministra Kultury
"Program stypendialny na upowszechnianie kultury przez osoby fizyczne – Kultura w sieci”