Muzyczna Wieża w 2017 roku

Muzyczna Wieża w 2017 roku

Z przyjemnością prezentujemy nasze nowe wydawnictwo płytowe obejmujące twórców poszukujących w muzycznych przestrzeniach. Znajdziecie tu m.in.: Marka Kądzielę, Artura Maćkowiaka, Wojciecha Jachnę, Ksawerego Wójcińskiego, Dankę Milewską, Malerai Bargh Goodarzi, Bartek Pieszka Quartet.
Zbiór utworów na tej płycie jest dość nieoczywisty. Można powiedzieć, że nagrania dzieli strategia wykonawcza, „instrumentarium” i estetyka. Jednak łączy je wszystkie dość antyfundamentalistyczny sposób poszukiwań i najczęściej nieortodoksyjna postawa wobec kanonicznych wzorów muzycznych. Kompilacja jest wypadkową szeroko pojmowanych peryferiów dźwiękowych i stereotypów wyłamujących się z uznanych konwencji. Płyta jest także próbą wypracowywania dystansu do bezkompromisowości, jako jednego z dogmatów i najważniejszego elementu awangardowej mitologii. Interesowali mnie twórcy, którzy w duchu ponowoczesności, korzystając z „dźwięków niemuzycznych”, nie wyrzekają się swoich muzycznych korzeni. Chciałem aby, nagrania jednocześnie pokazywały, jak dźwięk może być ważnym elementem samoświadomości, łącznie z próbami uzyskania egzystencjalnej nagości, paradoksalnie wyrażonej słowami „muzyka jakiej świat nie widzi”.

Najkrótszym opisem tej wyobrażonej muzycznej wspólnoty jest XVIII-wieczne równanie Leonharda Euler’a. Szwajcarski matematyk i fizyk sam uznał je za paradoksalne, uważając je jednocześnie za wyraz nieskończoności. Podobnie jak traktować można hipersześcian pokazujący, że czas może być wymiarem fizycznym, czwartym wymiarem rzeczywistości. Tesserakt umownie stał się dla mnie pretekstem do subiektywnej „topologii muzyki”, która sprowadzona może zostać do drgania cząsteczek powietrza odbieranego przez zmysły. Tylko w takim razie, jak zauważa profesor fizyki Mirosław Kozłowski: skąd te ciarki, kiedy słuchasz Ody do radości?

Galeria CKiS „Wieża Ciśnień” w Koninie umownie jest przestrzenią integrującą dla twórców z tego albumu. Tym razem, w odróżnieniu do poprzednich wydawnictw kompilacja stanowi rodzaj mini-przewodnika awansem przedstawiającego muzykę twórców, których koncerty odbędą się w galerii. / Robert Brzęcki