Wojciech Jachna

Wojciech Jachna

Wojciech Jachna (1976) - Trębacz i improwizator. Absolwent Jazzu i muzyki rozrywkowej na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Historii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
W jego dorobku znajduje się przeszło 40 albumów z różnymi wykonawcami, w tym z Contemporary Noise Sextet, Sing Sing Penelope, Innercity Ensemble, trójmiejskimi Mordami, czy reegae’owym Dubska.
Kilkukrotny stypendysta miasta Bydgoszczy, oraz nagrodzony w 2015 roku przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy za promocję kultury muzycznej Bydgoszczy.
Współpracował z wieloma artystami, między innymi legendą polskiej sceny improwizowanej, Andrzejem Przybielskim, a także Grantem C. Westonem, DJ Strangefruit, Irkiem Wojtczakiem, Braćmi Oleś, Dominikiem Strycharskim, Barbarą Drążkowską, Kubą Ziołkiem, Maciejem Stanieckim, Jacaszkiem, Markiem Kądzielą, Grzegorzem Nadolnym, Tomaszem Glazikiem, Rafałem Gorzyckim, Tomaszem Pawlickim, Rafałem Kołackim,Tomkiem Gadeckim, Marcinem Dymiterem, Anną Zielińską, Ksawerym Wójcińskim, Jackiem Mazurkiewiczem, Pawłem Szpurą, Arturem Maćkowiakiem, Rafałem Iwańskim,czy Zbigniewem Chojnackim.
Od 2019 roku nauczyciel Jazzowej Trąbki oraz Historii Jazzu, w Szkole Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Toruniu. W latach 2020 - 2022 uczył na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi przedmiotów: "Improwizacja Kolektywna" oraz "Kształtowanie Osobowości Twórcy".
Obecnie tworzy wiele ciekawych, nowych składów – Jachna/Buhl („Pan Jabu”,”Niedokończone kiążki”, “Atropina”- “ Synthomathic” Requiem Rec.), SUNDIAL TRIO - ( Płyta „Sundial” For Tune 2014, „Sundial II”, "Sundial Trio feat Irek Wojtczak" Hevhethia 2016, "Sundial Trio - IV- Alpaka Rec 2022), Jachna/Wójciński („Night Talks” 2015,"Conwersations with space" 2018, Fundacja Słuchaj ), JAZĄBU ( "Łódź Kosmiczna" Audio Cave" 2017 ), czy Jachna/Mazurkiewicz/Buhl (”Dźwięki Ukryte” Instant Classic 2016, "God's Body" Audio Cave" 2018, & "[...]" AC 2023 ). W 2018 roku wydał płytę solo na trąbkę "EMANACJE" (MULTIKULTI Rec.), oraz "CONCEPTION" ( Mellow Yellow Rec). Od 2020 prowadzi zespół Wojciech Jachna Squad, z którym nagrał dwie płyty - "Elements" oraz "Earth"(Audio Cave ).

Wojciech Jachna (1976) - Trumpeter and improviser.Graduate of Jazz and Popular Music at Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz and History at Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz.
He has recorded over 30 albums with various performers including Contemporary Noise Sextet, Sing Sing Penelope, Mordy and reege band Dubska.
He has received several scholarships from the city of Bydgoszcz, and was awarded in 2015 by the Mayor of Bydgoszcz for promoting the musical culture of Bydgoszcz.
He has collaborated with many artists, including the legend of the Polish improvised scene, Andrzej Przybielski, as well as Grant C. Weston, DJ STrangefruit, Irek Wojtczak, the Oleś Brothers, Dominik Strycharski, Marek Kądziela, Grzegorz Nadolny, Tomasz Glazik, Rafał Gorzycki, Tomasz Pawlicki, Rafał Kołacki, Tomek Gadecki, Marcin Dymiter, Jacaszek, Anna Zielińska, Ksawery Wójciński, Jacek Mazurkiewicz, Paweł Szpura, Artur Maćkowiak, Kuba Ziołek, Rafał Iwański or Zbigniew Chojnacki.

As of 2019, a teacher of Jazz Trumpet and Jazz History, at the Karol Szymanowski School of Music in Toruń. From 2020 to 2022, he taught at the Grażyna and Kiejstut Bacewicz Academy of Music in Lodz, Poland, the subjects: "Collective Improvisation" and "Shaping the Personality of the Artist".

Currently, he creates many interesting, new line-ups - Innercity Ensemble ("Katahdin" , "II", "III" "IV" Instant Classic ), Jachna/Buhl ("Mr Jabu", "Unfinished Books", "Atropina"- " Synthomathic" Requiem Rec. ), SUNDIAL - ("Sundial" album For Tune 2014, "Sundial II", "Sundial feat Irek Wojtczak" Hevhethia 2016), Jachna/Wójcinski ("Night Talks" 2015, "Conversations with space" 2018, Listen Foundation ), JAZĄBU ("Space Boat" Audio Cave" 2017 ), or Jachna/Mazurkiewicz/Buhl ("Dźwięki Ukryte" Instant Classic 2016, "God's Body" Audio Cave" 2018 & [...]" AC 2023 ). In 2018 he released a solo album for the trumpet "EMANATIONS" (MULTIKULTI Rec.), and 2020 is the debut of Wojciech Jachna Squad - "Elements" and "Earth" (Audio Cave ).

wojtekjachna@gmail.com